50 km traktor kjøring i Mosjøen

50 km traktor kjøring i Mosjøen

Onsdag 7.og 8.februar er lærer Per i Mosjøen og gjennomfører kjøredelen for 50-traktor kurs (tema 3 og 4)

Dersom dette er av interesse kan dere melde dere på via våre nettsider: https://eggen-trafikkskole.no/kursoversikt

Teoridelen (del 1 og 2 må være gjennomført før du kan melde deg på her)

Kurset ligger under T141 utvidelse (For de som har klasse T fra før) og T148 utvidelse (For de som har klasse BE fra før).

Ta kontakt