BUSS (KLASSE D)


I samarbeid med Trafikksenteret gulebiler AS på Steinkjer tilbyr vi opplæring alle tunge førerkortklasser.

Buss (D)

Vi har pr idag ikke tilbud om førerkortopplæring for buss. Vi forventer at vi starter opp med bussopplæring sommeren 2020.

    Priser

 

 

   Neste ledige kurs

Vår visjon

Vi vil være en foregangsbedrift innenfor trafikk- og sikkerhetsopplæring i Trøndelag.

Avdeling Steinkjer
Avdeling Levanger