ETTERUTDANNING


I samarbeid med Trafikksenteret gulebiler AS på Steinkjer tilbyr vi opplæring alle tunge førerkortklasser.

Etterutdanning YSK

Kurset er på til sammen 35 timer og gjennomføres på 5 dager à 7 timer.

Kurset kan gjennomføres som etterutdanning gods med krav om førerrett kl C1/C, eller som etterutdanning kombinert med krav om gyldig førerrett i kl C1/C og D1/D.

Timeplan Kombi:

Mandag - Torsdag gjennomgås lover og regler, beredskapsplaner, kosthold, kriminalitet, ulykkesberedskap, lastsikring, planlegging og gjennomføring av transport, samfunnets behov og kundeservice. Alle dager fra kl 0730 – 1530. Optimalkjøring fordeles på uken etter. Dette avtales ved kursstart.

Timeplan Gods: Mandag - Fredag

Mandag - Fredag (ikke undervisning torsdag) gjennomgås lover og regler, beredskapsplaner, kosthold, kriminalitet, ulykkesberedskap, lastsikring, planlegging og gjennomføring av transport, samfunnets behov og kundeservice. Alle dager fra kl 0730 – 1530. Optimalkjøring fordeles på uken etter. Dette avtales ved kursstart.

 

Priser

Oversikt kurs

Vår visjon

Vi vil være en foregangsbedrift innenfor trafikk- og sikkerhetsopplæring i Trøndelag.

Avdeling Steinkjer
Avdeling Levanger