GRUNNUTDANNING


I samarbeid med Trafikksenteret gulebiler AS på Steinkjer tilbyr vi opplæring alle tunge førerkortklasser.

Grunnutdanning yrkessjåfør

Dette er et obligatorisk kurs som ble innført på buss 10. Sept. 2008 og på godstransport 10. Sept. 2009. Det er obligatorisk for alle som vil utøve yrket som yrkessjåfør. Det er ikke nødvendig hvis du kun skal ha sertifikat for privat bruk.

Det er til sammen 6 moduler som gjennomgås.  De tre første er felles for person- og godstransport, de tre siste velges på grunnlag av om du ønsker yrekssjåførkompetanse for person- eller godstransport.

Kurset inneholder 3 dager med optimalkjøring og virkelige transportoppdrag.

En del av kurset må du ta gjennom vår samarbeidspartner Lime Green.

Modul 1 og mod. 2.2 og 2.3 skal gjennomføres før kurset hos oss starter.

Skal du ha både gods og personkurs må du melde deg opp til begge deler.

Kurset gjennomføres på 2-3 uker, avhengig av deltakerantallet. Hver enkelt skal ha praktisk kjøring. Vi setter opp egen timeplan for dette.

 

Priser

Oversikt kurs

Vår visjon

Vi vil være en foregangsbedrift innenfor trafikk- og sikkerhetsopplæring i Trøndelag.

Avdeling Steinkjer
Avdeling Levanger