B & B-AUTOMAT


Klasse B og B-automat

Vi håper du velger føreropplæring for klasse B hos oss, slik at din opplæring verken blir noe å grue seg til, eller en ren formalitet du må gjennom for å få førerkort. Vi ønsker å møte dine egne motivasjoner og forventninger på best mulig måte. Opplæringen vår har eleven i sentrum. 
For førerkortklasse B kan du velge mellom manuell- eller automatgir. Kjører du opp med automat kan førerretten utvides til å gjelde for manuellgir med bare en ny førerprøve, da den obligatoriske opplæringen er lik uavhengig av girsystem. Opplæringen for klasse B er inndelt i fire trinn.  Oransje er obligatorisk opplæring. På trinn 2 og 3 tilpasses timeantall etter ditt behov. Statens vegvesen og gulebiler.no anbefaler at du starter opplæringen for klasse B hos trafikkskole når du er 16 år, for så å følge opp med privat øvelseskjøring. Dette gir en rekke fordeler som eksempelvis mindre skolefravær, rimeligere opplæring og ikke minst en tryggere sjåfør. Vi vil i denne sammenheng gjerne samarbeide med ledsager for øvelseskjøringen for å gjøre opplæringen tryggest og “artigst” for alle.  PRAKTISK INFO Vi vil veilede deg hele vegen til førerkortet, men punktvis vil gjennomføringen se slik ut: Bestill kjøretime hos oss Planlegg opplæringsløp sammen med din lærer Søk om førerkort på vegvesen.no Ta teoriprøve Gi oss fullmakt for å bestille førerprøve til deg (på vegvesen.no) Ta praktisk førerprøve Vi får ikke bestille førerprøve før du har bestått teoriprøven, og da det kan være ventetid på førerprøver hos Statens vegvesen, anbefaler vi å ta teoriprøven i god tid før ønsket oppkjøring. Du kan ta teoriprøven ved fylte 17,5 år.
Vi håper du velger føreropplæring for klasse B hos oss, slik at din opplæring verken blir noe å grue seg til, eller en ren formalitet du må gjennom for å få førerkort. Vi ønsker å møte dine egne motivasjoner og forventninger på best mulig måte. Opplæringen vår har eleven i sentrum.
For førerkortklasse B kan du velge mellom manuell- eller automatgir. Kjører du opp med automat kan førerretten utvides til å gjelde for manuellgir med bare en ny førerprøve, da den obligatoriske opplæringen er lik uavhengig av girsystem. 
Opplæringen for klasse B er inndelt i fire trinn. 
Oransje er obligatorisk opplæring. På trinn 2 og 3 tilpasses timeantall etter ditt behov. 
Statens vegvesen og gulebiler.no anbefaler at du starter opplæringen for klasse B hos trafikkskole når du er 16 år, for så å følge opp med privat øvelseskjøring. Dette gir en rekke fordeler som eksempelvis mindre skolefravær, rimeligere opplæring og ikke minst en tryggere sjåfør. Vi vil i denne sammenheng gjerne samarbeide med ledsager for øvelseskjøringen for å gjøre opplæringen tryggest og “artigst” for alle. 
PRAKTISK INFO
Praktisk førerprøve kan tas først ved fyllte 18 år. Er du over 25 år og ikke har førerkort fra før, trenger du bare å fullføre førstehjelp og mørkedemonstrasjon, før du starter på opplæringen ved trafikkskolen. 

Vi håper du velger føreropplæring for klasse B hos oss, slik at din opplæring verken blir noe å grue seg til, eller en ren formalitet du må gjennom for å få førerkort. Vi ønsker å møte dine egne motivasjoner og forventninger på best mulig måte. Opplæringen vår har eleven i sentrum.

Kl B gjelder for person/varebil inntil 3500 kg og høyst 8 passasjerplasser. Du kan trekke tilhenger med vekt 750 kg. Du kan også trekke tilhenger over 750 kg, men da må samlet tillatt totalvekt av bil og tilhenger ikke overskride 3500 kg. Kl B kan erverves ved fylte 18 år. Øvelseskjøring kan starte ved fylte 16 år. 

For førerkortklasse B kan du velge mellom manuell- eller automatgir. Kjører du opp med automat kan førerretten utvides til å gjelde for manuellgir med bare en ny førerprøve, da den obligatoriske opplæringen er lik uavhengig av girsystem. Opplæringen for klasse B er inndelt i fire trinn.

Oransje er obligatorisk opplæring. På trinn 2 og 3 tilpasses timeantall etter ditt behov. Statens vegvesen og gulebiler.no anbefaler at du starter opplæringen for klasse B hos trafikkskole når du er 16 år, for så å følge opp med privat øvelseskjøring. Dette gir en rekke fordeler som eksempelvis mindre skolefravær, rimeligere opplæring og ikke minst en tryggere sjåfør. Vi vil i denne sammenheng gjerne samarbeide med ledsager for øvelseskjøringen for å gjøre opplæringen tryggest og “artigst” for alle.

Praktisk info

Vi vil veilede deg hele vegen til førerkortet, men punktvis vil gjennomføringen se slik ut:

Bestill kjøretime hos oss
Planlegg opplæringsløp sammen med din lærer
Søk om førerkort på vegvesen.no
Ta teoriprøve
Gi oss fullmakt for å bestille førerprøve til deg (på vegvesen.no)
Ta praktisk førerprøve

Vi får ikke bestille førerprøve før du har bestått teoriprøven, og da det kan være ventetid på førerprøver hos Statens vegvesen, anbefaler vi å ta teoriprøven i god tid før ønsket oppkjøring. Du kan ta teoriprøven ved fylte 17,5 år

​Eleven må gi oss fullmakt for bestilling av praktisk førerprøve på følgende måte:

1.Logg inn på www.vegvesen.no/dinside med brikke eller bank på mobil
2. Gå til linken førerkort og trykk på bestille time til oppkjøring.
3. Velg gi fullmakt. Hvis ikke Trafikksenteret Gule biler AS dukker opp, må du søke etter oss.
4. Gi deretter oss denne fullmakten.

Praktisk førerprøve kan tas først ved fyllte 18 år. Er du over 25 år og ikke har førerkort fra før, trenger du bare å fullføre førstehjelp og mørkedemonstrasjon, før du starter på opplæringen ved trafikkskolen. 

 

 

Vår visjon

Vi vil være en foregangsbedrift innenfor trafikk- og sikkerhetsopplæring i Trøndelag.

Avdeling Steinkjer
Avdeling Levanger