YRKESJÅFØRUTDANNING


 

Vi arrangerer ulike yrkessjåførkurs.

Yrkessjåførdirektivet ble et krav for yrkessjåfører innenfor persontransport (klasse D1 og D) i 2008 og godstransport (klasse C1, C og CE) 01.09. 2009.

De som innehar disse førerkortklassene (innen nevnte tidsfrist) trenger et etterutdanningskurs på 35 timer hvert 5. år. Første gang avhenger om når førerkortet ditt utløper, ring svartjenesten til Statens vegvesen på tlf 22073000 og de kan svare på når du første gang må gjennomføre dette kurset. Førerkortet kan fornyes som før, men hvis du fortsatt vil ha yrkestilgang må du gjennomføre 35 timers kurset.

De som tar/har tatt førerkortet etter nevnte tidsfrist må ha et yrkessjåførdirektivkurs på 140 timer for å utføre transportyrket. Dette kurset kan tas samtidig som man tar førerkortet for storbilklassene, men etter at alle obligatoriske kurs er gjennomført.

Påmelding etterutdanning

Påmelding grunnutdanning


 

Neste ledige kurs
Vår visjon

Vi vil være en foregangsbedrift innenfor trafikk- og sikkerhetsopplæring i Trøndelag.

Avdeling Steinkjer
Avdeling Levanger