SKOLEREGLER


 1. Eggen trafikkskole as følger læreplaner utarbeidet av Vegdirektoratet.
 2. Timebestilling skjer ved å ta kontakt med trafikkskolen eller avtale med trafikklærer.
 3. Oppmøte til kjøretimene skjer ved trafikkskolen hvis ikke annet er bestemt. Gi oss beskjed hvis du ønsker å starte timen annet sted.
 4. Bevis for øvelseskjøring og legitimasjon må alltid være med under kjøring.
 5. En kjøretime varer 45 min. Kommer du for sent til timen taper du kjøretid.
 6. Møter du ikke til avtalt kjøring, må du betale 50 % av kostnaden. Avbestilling av time skal skje senest kl 12.00 siste virkedag før timen.
 7. Obligatorisk kjøring som banekurs og trinn 4 må avbestilles senest kl 12.00 to virkedager i forveien. Ved avbestilling senere enn dette kreves sykmelding fra lege.
 8. Betaling skjer enten kontant, betalingsterminal eller faktura.
 9. All opplæring må være betalt før eleven kan gå opp til praktisk førerprøve.
 10. Elever får tilgang til egen elevside med opplysninger om neste time, saldo, kontonummer og Kidnummer for betaling av faktura.
 11. Alle ansatte ved trafikkskolen har taushetsplikt.
 12. Klage rettes til skolens daglige leder. Klage på skolen må rettes til Statens vegvesen som er vårt kontrollorgan.

 

VI HÅPER DU BLIR FORNØYD MED OPPLÆRINGEN OG ØNSKER DEG LYKKE TIL.

Vår visjon

Vi vil være en foregangsbedrift innenfor trafikk- og sikkerhetsopplæring i Trøndelag.

Avdeling Steinkjer
Avdeling Levanger