VÅR VISJON


Eggen Trafikkskole i samarbeid med Trafikksenteret gulebiler AS vil være en sentral aktør og naturlig samarbeidspartner innen alle tiltak som fremmer trafikksikkerhet. Vi mener at en trafikkskoles arbeid med sikkerhet ofte vil omfatte mer enn konkret føreropplæring innen spesifikke førerkortklasser. Vi ønsker å bidra med vår kompetanse på alle områder der det kan bedre trafikksikkerheten. 

Hos oss er eleven den viktigste personen ved trafikkskolen. Eleven er i fokus. Vi forsøker etter beste evne å tilpasse opplæringen etter elevens behov. Vårt mål er at den dagen eleven står med førerkortet i hånden, skal eleven være så fornøyd at Eggen trafikkskole AS anbefales til bekjente.

 

 

 

Vår visjon

Vi vil være en foregangsbedrift innenfor trafikk- og sikkerhetsopplæring i Trøndelag.

Avdeling Steinkjer
Avdeling Levanger