PERSONVERN ERKLÆRING


Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Eggen Trafikkskole AS, en privat virksomhet som driver trafikkopplæring. Erklæringen forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.
Eggen Trafikkskole AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Kontaktinformasjonen til Eggen Trafikkskole AS er:
E-post: info@eggen-trafikkskole.no
Telefon: 74082010

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på ovennevnte e-post eller telefon.

Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Som trafikkskole må vi samle inn noen personopplysninger om deg i forbindelse med undervisning. Dette vil være navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon. Denne informasjonen gir du selv til oss når du skal starte opplæringen. Adresse hentes fra folkeregisteret gjennom vårt administrasjonssystem TABS. Bakgrunnen for dette er at utført obligatorisk opplæring skal registreres hos Statens Vegvesen, slik at eksempelvis førerkort kan utstedes til rett person når den tid kommer. Disse personopplysningene er også synlige for TABS AS, men holdes internt hos dem og brukes ikke til markedsføring på noen måte. Vi tar ditt personvern på alvor, og deler derfor ikke disse opplysningene med utenforstående.

Underveis i opplæringen føres et personlig opplæringskort om beskriver hva du har øvet på i de forskjellige opplæringspunktene. Detaljert info i dette opplæringskortet holdes mellom deg og trafikkskolen og er i tillegg passordbeskyttet.

Når du bruker våre nettsider benyttes informasjonskapsler (cookies) for å gi deg best brukeropplevelse. Vi lagrer ikke informasjon som kan identifisere brukeren på denne måten. Når du kontakter oss gjennom våre nettsider vil personopplysningene du har oppgitt logges hos oss slik at vi kan besvare deg.

 

Trafikkopplæring

Vårt grunnlag for å behandle personopplysninger fremgår av Veitrafikkloven med forskrifter. Vi nevner spesielt Trafikkopplæringsforskriften og Førerkortforskriften.

For å kunne tilby trafikkopplæring er vi avhengige av å samle inn personopplysninger om deg. Når du kontakter oss på telefon, mail ved oppmøte eller vår hjemmeside trenger vi navn, mobilnummer og fødselsdato for å registrere deg som elev. Vi vil videre hente inn adresse og fødselsnummer gjennom vårt administrasjonssystem TABS som er koblet mot folkeregisteret. Dette trenger vi for å kunne opprette opplæringskort som senere vil sendes elektronisk til Statens Vegvesen for registrering av obligatorisk opplæring. Vi vil også ha behov for epostadresse for å kunne holde kontakt senere.

Personopplysningene vil være lagret i TABS i 5 år jf. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve § 5-6 Opplæringskort.

 

Opplæringskort

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve påbyr bruk av opplæringskort i undervisningen. Dette føres elektronisk i TABS system for booking og administrasjon for trafikkskoler. Opplæringskortet inneholder opplysninger om elevens navn, adresse, fødselsdato, elevnummer og antall undervisningstimer. I tillegg inneholder det informasjon om hva som er øvet på i de enkelte undervisningstimene. Opplæringskortet medbringes under kjøring og kan fremvises for regionvegkontoret dersom det kreves. Spesifikk informasjon om hva som er gjort ved den enkelte undervisningstimen er kun tilgjengelig for de ansatte ved Eggen Trafikkskole AS og benyttes bare når det er nødvendig i forhold til opplæring og administrasjon. Informasjon om utført obligatorisk opplæring vil etter utførelse være tilgjengelig for Statens Vegvesen da dette er pålagt å innrapportere. Opplæringskortet er påbudt oppbevart i fem år.

 

Elevfortegnelse

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve påbyr trafikkskolen bruk av fortegnelse over alle sine elever. Denne inneholder elevens navn, adresse, fødselsnummer, og når eleven begynte og sluttet, samt hvilke deler av den obligatoriske opplæringen som er gjennomført. Denne er kun tilgjengelig for Eggen Trafikkskole AS ansatte og Statens Vegvesen. Elevfortegnelsen er påbudt oppbevart i fem år.

Eggen Trafikkskole AS og TABSelev.no

«Eggen Trafikkskole.no» er utviklet av Softdata for Eggen Trafikkskole AS, nettstedet er også koblet til TABSelev.no. Softdata og TABS AS er databehandler for Eggen Trafikkskole AS.

Websiden «TABSelev.no» er utviklet av TABS AS og er tilgjengelig for brukere som er kunde hos Eggen Trafikkskole AS som bruker administrasjons- og bookingsystemet TABS. TABS AS er databehandler for Eggen Trafikkskole AS.

Opplysninger om deg og din bruk av tjenesten

Informasjon som vises på websiden og/eller som du registrerer på websiden er knyttet til kundeforholdet mellom deg og Eggen Trafikkskole AS

Opplysninger og annen informasjon du måtte angi på denne websiden via kontaktskjemaet videreformidles til Eggen Trafikkskole AS og mellomlagres ikke hos databehandler Softadata sine servere.

Det er trafikkskolen som er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Som eier av dine egne personopplysninger har du rett til innsyn i egne opplysninger og har rett til å få data rettet og slettet med visse forbehold.

Har du spørsmål om hvordan dine personopplysninger blir behandlet som du ikke finner svar på her – eller ønsker du innsyn, retting eller sletting av data – kan du kontakte Eggen Trafikkskole AS som er ansvarlig for behandlingen av dine data.

 

Teknisk informasjon

For å kunne levere tjenesten, for å tilby en best mulig brukeropplevelse til deg og for å kunne tilby support, samler vi inn og behandler en del teknisk informasjon om besøkende på nettsiden. Vår nettstedsutvikler Softdata behandler informasjon om hva slags nettleser du bruker, IP-adressen din, landingsside og besøkshistorikk. Denne informasjonen brukes i digitale analyseverktøy for å forbedre nettsiden vår.

Som de fleste nettsteder benytter websiden seg av informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på, eller interaksjon med, en nettside legges i din nettlesers internminne. Websiden bruker informasjonskapsler til statistikk, i den hensikt å kunne gjøre nettsidene våre enda mer brukervennlige.

I informasjonskapslene lagres IP-adresse, hvilken nettleser og operativsystem som benyttes, samt data over besøkte undersider med dato/tidspunkt for besøket. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere brukeren.

Ved å bruke websiden samtykker du til at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser. Hvis du ikke ønsker å samtykke til dette, kan du administrere bruken av informasjonskapsler i din nettleser. Det kan du lese mer om her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler.

 

E-post og telefon

Eggen Trafikkskole AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle lovpålagte oppgaver etter personopplysningslov og forvaltningslov. Daglig leder der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av sms og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres.

Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vårt sentralbord. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet. Ice AS er vår operatør og lagrer denne loggen i to dager. Loggen benyttes ikke av Telenor AS for å kontakte deg. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Dette gjelder også dersom ansatte kontaktes på deres personlige telefon. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

 

Annen relevant lovgivning

I tillegg til Personopplysningsloven har blant annet følgende lover og forskrifter betydning for Eggen Trafikkskole AS:

Veitrafikkloven med forskrifter

Arbeidsmiljøloven med forskrifter, som regulerer arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og arbeidsmiljøet.

Skatteloven, som regulerer skatteplikt for virksomheter og privatpersoner og opplysningsplikt i den sammenheng.

Folketrygdloven, som regulerer pålagte trygdeordninger for alle som er bosatt i Norge. Herunder økonomiske stønader i forbindelse med sykdom, svangerskap, fødsel, arbeidsløshet, uførhet med mer.

Arkivloven, som gir regler om hvordan arkivskaper skal behandle og oppbevare saksdokumenter.

 

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Eggen Trafikkskole AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Eggen trafikkskole AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Vår visjon

Vi vil være en foregangsbedrift innenfor trafikk- og sikkerhetsopplæring i Trøndelag.

Avdeling Steinkjer
Avdeling Levanger