Sikkerhetskontroll.

Påmelding

Vognkortet:

Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan trekke?
Se/vis si vognkort
Hvilke konsekvenser kan man få dersom man kjører med for tung tilhenger på bilen?
Veggrep på forhjulene blir redusert, kursstabiliteten blir redusert, bremselengde økes, blendingsfare ved at lyktene heves
Hvilke ulemper kan du oppleve dersom du har for tung last i bilen?
Kjøreegenskaper blir redusert, bremselengde økes, samt det er blendingsfare dersom lyktene og fronten på bilen heves
Hvor stor tillatt totalvekt kan tilhengeren bak denne bilen ha når føreren har førerkort på klasse B (personbil)?
Se/vis i vognkort, eller førerkortforskriftene.
Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med tilhenger med for stor tillatt totalvekt?
Det er ulovlig, man får redusert veggrep, kursstabiliteten blir redusert, bremselengden blir lengre, samt blendingsfare siden fronten blir hevet av vekten bak.

Bremser

Kontrollere om bremsekraftforsterker virker
Utføre kontroll; trykk på bremsepedale til den blir hard (5-6 ganger) Hold trykk på bremsepedal samtidig som du starter bilen. Pedal skal nå synke inn.
Er det forsvarlig å kjøre hvis bremsekraftforsterker ikke virker? Begrunn svaret.
Som regel er det IKKE forsvarlig, da dette gir nedsatt bremseeffekt. Samt at pedalen blir VELDIG tung og hard.
Kontrollere bremsevæskenivået
Kontrollere om væskenivået i beholder for bremsevæske under panseret på bilen.
Hva vil du gjøre dersom bremsevæskenivå er for lavt?
Det kan være slitte bremseklosser, noe som gjør at bremsesystemet trenger mer væske for å «trykke» bremseklossene inn mot bremseskivene. Det kan være også være lekkasje i bremsesystemet. Ta bilen til verksted for kontroll.

Dekk

Kontrollere dekk og felg for skader
Visuell kontroll, sjekk om det er noe «unaturlig» ved hjulene.
Hvilke skader er mest vanlig?
Rifter i dekksiden, bulker i felgen, fører til ustabilitet, bobler i siden på dekket, forsterkningen i dekket vil da være veldig redusert.
Kontrollere dekkslitsasje på begge forhjul
Visuell kontroll. Er hjulene slitt jevn i mønsteret?
Hva kan dekkslitasjen fortelle deg?
Dersom det er for lite lufttrykk, vil dekkene være slitt på siden. Dersom det er for mye lufttrykk, vil dekkene være slitt på midten. Dersom det er slitt bare på ene siden, kan det fortelle oss at forstillingen på hjulene kan være skjev.
Kontrollere mønsterdybden på dekkene på begge forhjulene.
Visuell kontroll, evt. bruk av dybdemåler eller slitasjevarsler på dekkene. Minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk er 1,6 mm, og på vinterdekk er det min. 3,0 mm. I dekkmønsteret finner vi også små «gummiklumper» som indikerer hvor slitt dekkene er.
Hva er risikoen ved å kjøre med for liten mønsterdybde?
Dårlig veggrep, samt økt fare for vannplaning
Hva er riktig lufttrykk i forhjulene på denne bilen?
Se instruksjonsbok eller annen merking på bilen. Dette kan være i tanklokk for drivstoff eller i dørkarm/på døren.
Kontrollere om lufttrykket er riktig i forhjulene?
Visuell kan man se om dekket er jevnt slitt, eller bruk lufttrykksmåler. Noen dekk er laget slik at man kanskje må ha høyere lufttrykk enn oppgitt.
Kontrollere om begge forhjulene på denne bilen har nok mønsterdybde.
Visuell kontroll, dybdemåler eller slitasjevarsler på dekk
Hva er kravet til mønsterdybde på vinter- eller sommerdekk?
Vinterdekk: min. 3,0 mm
Sommerdekk: min. 1,6 mm
Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen?
Kontrollere i vognkortet.
Kontrollere om forhjul har riktig dimensjoner?
Visuell kontroll
Hvor stor bæreevne må dekkene ha på denne bilen?
Kontrollere i vognkortet. Defineres som «Min. hast.» og deretter en bokstav.
Kontrollere om bakdekkene har riktig bæreevne.
Visuell kontroll. På dekket står det kanskje 245/45R17 95W, mens det vognkort står Min.hast. W.
W kommer før Z i alfabetet, noe som gjør at disse dekkene tilfredsstiller kravet om min. W. Det vil også stå følgende på dekket: «Max Load: 690 kg»

Lys og lykter

Kontrollere at alle bremselysene virker
Sjekk at bremselys på venstre og høyre side fungere, samt høytsittende bremselys fungerer.
Er det forsvarlig å kjøre når ikke bremselysene virker?
Nei, det er ikke forsvarlig. Feilen kan være røket sikring eller lyspærer som ikke virker.
Kontrollere om nødsignallyset virker.
Slå på lyset, sjekke alle lys ute på bilen.
I hvilken situasjon er det riktig og viktig å bruke nødsignallyset?
ved nødstopp for å markere bil, samt at det er situasjon som krever ekstra oppmerksomhet.
Kontrollere at nærlyset virker, og at det er riktig innstilt.
Slå på nærlyset, kjør inn mot en vegg e.l. for å se om det er lys fra begge lykter.
Hvilke ulemper kan det ha om nærlyset er feil innstilt?
Blending av møtende trafikanter, samt at siktstrekningen i mørke kan bli redusert.
Kontrollere om kurve/tåkelyset fungerer?
Slå på lysene, visuell kontroll
Hvilke ulempe vil det ha om kurve/ tåkelys blir brukt feil?
Blendingsfare, irritasjon eller bot for feil lysbruk
Kontrollere om tåkelys bak fungerer.
Slå på tåkebaklys ved hjelp av bryter.
Hvilke ulemper kan det har om tåkelysene bak brukes feil?
De kan være sterkt blendende, spesielt om man kjører i kø. Sikkerhetskontroll av bilen Hva skal eleven gjøre?
Kontrollere at parkeringslys, baklys og skiltlys virker.
Dette er de lysene som kommer på automatisk når man starter bilen. Kontrollere at de virker ved å gå rundt bilen.
I hvilken situasjon er det viktig at parkeringslysene er i orden?
Parkering i mørket uten andre lyskilder

Styring

Kontrollere at styringen er i orden
Rattutslag til begge sider, sjekke dødgang styring (max. 2-3 cm), selvoppretting av styring, ulyder, og om bilen er retningsstabil.
Hva kan være årsaken til at bilen drar til en av sidene?
Det kan være feil på forstillingen eller forskjellig lufttrykk på venstre og høyre side.
Kontrollere om servostyringen fungerer.
Start motor samtidig som du svinger mot venstre eller høyre. Rattet skal da bli lett idet du starter motoren.
Er det forsvarlig å kjøre dersom ikke servorstyringen virker?
Ja, det kan være forsvarlig, men styringen vil bli veldig tung. Dersom bilen har elektromagnetisk styring, vil det ikke være forsvarlig, da dette kan ødelegge styringen ytterligere.
Kontrollere om bilen er retningsstabil.
Kjøre bilen i ca. 30 km/t med løst rattgrep. Bilen skal gå rett frem.
Hva kan være årsaken til at bilen trekker til en av sidene?
Det kan være feil lufttrykk, eller feil i forstillingen på hjulene.

Annet

Finn frem refleksvesten
Den skal være tilgjengelig fra førersetet, og kan eksempelvis ligge i døren, i hanskerommet, under setet eller i eget rom.
Hvor vil du plassere varselstrekanten om det blir aktuelt å sette den ut?
Den skal være godt synlig for andre trafikanter. Utenfor tettbygd strøk bør den stå mellom 100-200 m fra bilen og aktuell situasjon. Innenfor tettbygd strøk bør man vurdere forholdene.
Kontrollere om vinduspusser/visker virker på forskjellige hastigheter.
Bruk vindusviskerhendel for å sjekke de forskjellige hastigheter.
Hva kontrollerer du på vindusviskere
Slitasje, rifter, løs gummi eller striper under visking.
Still inn varmeapparatet slik at is og dugg på frontruten fjernes så effektivt som mulig.
Varmetråder i bakrute og på speil settes på.
Still inn varmeapparatet slik du vil ha det under kjøring. Vifter opp i frontrute, temperatur opp!
Behagelig temperatur
Vis hvordan du vil fjerne dugg fra bakruten.
Trykk på knappen for varmetråder i bakruten (Rearview)
Vis hvordan du vil fjerne is eller dugg fra sidespeilene?
Ofte samme knappen som varmetråder på bakrute. Kanskje egen knapp.
Kontrollere at batteriet sitter fast
Åpne panser, og forsøk å dytte i batteriet. Det skal ikke flytte på seg.
Hva er risikoen ved å kjøre med løst batteri?
Det kan være batterisyresøl, og det kan føre til kortslutning.
Kontrollere at lydhornet virker
Trykk på rattet, og hornet.
Kontrollere at vindusspyleren virker
Utføres
Vis hvor man fyller på spylervæske
Vise beholder under panseret.
Kontrollere alle bilbeltene
Slitasje, rifter og skader. Virker beltestrammeren? Kontrollere.
Hva er risikoen ved å bruke bilbeltet med slappe beltestrammere?
Beltet vil ligge løst, og vil ikke stramme godt nok ved sammenstøt.
Finn frem varselstrekant, og montér denne skikkelig.
Utføres.
Hvor langt fra bilen bør du gå før du setter den i fra deg?
Montér den ved bilen, gå med reflekssiden på varselstrekant i retningen du går for å vise deg selv. Ta på refleks før du går med trekant.
Sett på nødsignallyset(nødblink)
Utføres ved å trykke på den røde trekanten i bilen.
Hvilke lys må ikke stå på sammen med nødsignallyset(nødblink)?
Fjern- eller nærlys vil minske effekten av nødsignallyset. Optimalt bør man ha nødsignallys alene, da det gir best effekt.
Kontrollere at varselslampen for kollisjonsputen virker.
Tenning på, lyset skal lyse, og deretter slukke. Barn og kortvokste kan skades ved utløsning av airbag.
Har det noen betydning hvilke passasjerer du plasserer i forsetet når bilen har airbags/kollisjonsputer foran?
Barn og kortvokste kan skades ved utløsning av airbag.
Kontrollere motoroljenivået
Skal være mellom min og max på peilepinne til motorolje.
Vis påfyllingsstedet for motoroljen.
Vis i motorrommet hvor man fyller på olje.